Växtbaserade förpackningar

Våra förpackningar är växtbaserade och framställda av sockerrörsplast. Fördelen med att använda sockerrör är att det är en förnyelsebar råvara som tar upp CO2 ur luften. Efter skörd pressas saften ur sockerröret. Ur restprodukten, dvs det som blir kvar, går det att framställa den alkohol som är utgångspunkt vid framställning av växtbaserad plast. På detta sätt använder vi en förnyelsebar resurs samtidigt som restprodukten kommer till användning. För varje ton sockerrör, fångas två ton CO2 upp ur luften.

Återvinning

Läs mer på produkterna hur man ska återvinna de olika förpackningarna. Generellt gäller att alla flaskor ska återvinnas som plast. De förpackningar med pumpar ska separeras och pumparna ska sorteras i restavfall. Även tuber ska sorteras i restavfall.

 

Urtekram Beauty_800x800px.jpg

Vad betyder symbolen?

Material

Kan återvinnas?

01-PET.png

PLAST. PET står för Polyethylenterephthalat, som är en transparent plasttyp. Materialet används ofta till emballage.

Ja

02-PE-HD.png

PLAST. PE-HD står för Polyethylen Hög Densitet. Det är en icke transparent, hård eller semiflexibel plasttyp. 

Ja

04-PE-LD.png

PLAST. PE-LD står för Polyethylen Låg Densitet. Denna plasttyp är mjukare än PE-HD och är semitransparent

Ja

05-PP.png

PLAST. PP står för Polypropylen. En hård men flexibel plasttyp.

Ja

07-O.png

ANNAT. O står för Other Packaging, som bland annat omfattar flerlagermaterial av tex Polyethylen och –propylen.

Nej

40-FE.png

METALL. Symbolen innebär att materialet är gjort av stål. 

Ja

41-ALU.png

METALL. Symbolen innebär att materialet är gjort av aluminium.

Ja

70-GL.png

GLAS. Ofärgat glas. 

Ja

71-GL.png

GLAS. Grönt glas. 

Ja

72-GL.png

GLAS. Brunt glas.

Ja